Шановні колеги, відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), існують обов'язкові вимоги до цистерн для транспортування аміаку. Хочемо вас поінформувати, що код цистерни-аміаковоза, згідно з вимогами ДОПНВ має вигляд: P29BH, де:
P - цистерна, для зріджених газів або розчинених газів;
2,9 МПа (29 бар) - мінімальний випробувальний тиск для цистерн без теплоізоляції;
2,6 МПа (26 бар) - мінімальний випробувальний тиск для цистерн з теплоізоляцією;
B - цистерна з отворами для наповнення або спорожнення знизу, з трьома затворами;
H - цистерна, що закривається герметично.
Герметично закрита цистерна для безводного аміаку означає цистерну, призначену для перевезення рідких речовин, і має розрахунковИЙ тиск не менш ніж 4 бар, отвори якої герметично закриті, і яка обладнана запобіжними клапанами, перед якими встановлено розривну мембрану відповідно до п.6.8.2.2.10 , але не обладнана вакуумними клапанами.
До встановлення мембрани висуваються такі вимоги:
- комплектація розривної мембрани і запобіжного клапана повинна задовольняти вимогам компетентного органу;
- між розривною мембраною і запобіжним клапаном повинен бути встановлений манометр або інший відповідний вимірювальний прилад, з тим, щоб можна було виявити розрив або перфорацію мембрани або витік через неї, в результаті яких запобіжний клапан може не спрацювати.
Експлуатація напівпричепів-цистерн для перевезення аміаку НЕ відповідних перерахованим вище вимогам ЗАБОРОНЕНА.
Ви можете придбати напівпричіп-аміаковіз виробництва ТОВ «Еверласт», що повністю відповідає вимогам ДОПНВ. Також ми можемо допомогти Вам дообладнати наявний напівпричіп
Аміаковіз.